Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Συντομο βιογραφικο

Είμαι αριστούχος απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d' Arc του Πειραιά, πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» του ιδίου τμήματος με τριετή μετεκπαίδευση στην Παλαιογραφία στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Μ.Ι.Ε.Τ.). Το 2004 έγινα Διδάκτωρ του Μαθηματικού Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α. (ομόφωνα αριστούχος) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Ελληνικού Βιενναίου φ. κώδικα 65 του 15ου αι., εισαγωγή, μεταγραφή, μαθηματικά σχόλια», και Επιβλ. Καθηγήτρια την κ. Μαρία Παπαθανασίου. Η διδακτορική διατριβή χαρακτηρίστηκε διεθνώς ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για την Εκπαίδευση και την Ιστορία των Μαθηματικών.

Από το 1976-1980 εργάστηκα ως καθηγήτρια Μαθηματικών μόνιμο στέλεχος φροντιστηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά, και από το 1980 έως το 2007 ήμουν μόνιμη εκπαιδευτικός Δημοσίου Λυκείου στον Πειραιά. Τον Αύγουστο του 2007 ανέλαβα καθήκοντα Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθηνών. Διετέλεσα μέλος της συγγραφικής ομάδας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε) του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και συγγραφέας (σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας) των 8 σχολικών βιβλίων αξιολόγησης των μαθητών του Λυκείου στα Μαθηματικά (1998- 2000). Πραγματοποίησα εισηγήσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (1998-2000).

Συμμετείχα σε ερευνητικές ομάδες του Ο.Ο.Σ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τον "προσδιορισμό των συνθηκών μάθησης στα σχολεία", και στο διεθνές πρόγραμμα PISA για τον "προσδιορισμό του γνωστικού επιπέδου μαθητών στα μαθηματικά και τη φυσική" (2000).Διετέλεσα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για την "αξιολόγηση σχολικής μονάδας" που διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο (2000). Είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Κριτών του περιοδικού ¨Ευκλείδης γ¨ της ΕΜΕ, και διετέλεσα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου (Χαλκίδα 2010) της ΕΜΕ.

Συμμετείχα με ανακοινώσεις σε ικανό αριθμό επιστημονικών Συνεδρίων οργανωμένων από αναγνωρισμένους φορείς (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Ιονίου Πανεπιστημίου, Κ.Ε.Ε. του ΥΠΕΠΘ). Συμμετείχα με ανακοινώσεις στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών "ΜΑSSEE" στο Μπόροβετς (2003) στη Βουλγαρία, στο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης "SEEDI" στην Οχρίδα (2005), στο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης "SEEDI" στο Μαυροβούνιο το 2007, στο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης ¨SEEDI¨ στο Βελιγράδι το 2008, και στο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών "MICOM 2009" στην Οχρίδα. Άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί σε ξένα επιστημονικά περιοδικά Μαθηματικών με κριτές, και σε επιστημονικά περιοδικά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), κ. ά.

(I) Είμαι συγγραφέας των άρθρων στη Βικιπαίδεια: 1) Φυσικές Επιστήμες στο Βυζάντιο, 2) Χειρόγραφο 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας 3) Μαθηματική ορολογία στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.

(ΙI) Είμαι συγγραφέας των βιβλίων: 1) Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο, Λογιστική, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-205-497-2.

2) Ιστορία Μαθηματικών, Τα Μαθηματικά στο Βυζάντιο,Λογιστική, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-8258-22-8.

3) Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο,Γεωδαισία, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα 2006. ISBN: 960-250-498-0.

4) Ιστορία Μαθηματικών, Τα Προβλήματα της Γεωμετρίας στο Βυζάντιο,Γεωδαισία, εκδ. Παύλος, Αθήνα 2007. ISBN: 978-960-8258-21-1.

5) Το Μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδόσεις Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006. ISBN: 960-7856-19-8.

Το Πανεπιστήμιο του Michigan προσέφερε ένα αντίτυπο, και το 5ο βιβλίο το οποίο χαρακτηρίστηκε διεθνώς ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για την Ιστορία των Μαθηματικών και την Εκπαίδευση, ψηφιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009. Έτσι έχει κανείς τη δυνατότητα, εισάγοντας συγκεκριμένο όρο αναζήτησης να διαβάσει αποσπάσματα από αυτό. Τα βιβλία αυτά ζητήθηκαν και βρίσκονται εκτός άλλων Βιβλιοθηκών και στις Βιβλιοθήκες 1) του Πανεπιστημίου Harvard με Η. N.: 010115717 για το πρώτο βιβλίο, 010115704 για το δεύτερο. 2) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (QA27.B95 C43 2006 για το πρώτο βιβλίο, και QA443.5.C43 2006 για το δεύτερο).3) Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας (Α.Τ.: Ξ667β για το πρώτο βιβλίο, και Ξ667γ για το δεύτερο).δ) του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002340008 για το πρώτο βιβλίο, και 002340009 για το δεύτερο).

Το 5ο βιβλίο το οποίο χαρακτηρίστηκε ΔΙΕΘΝΩΣ ως ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ για την Ιστορία των Μαθηματικών Μεθόδων ζητήθηκε και βρίσκεται μεταξύ άλλων Βιβλιοθηκών και στις Βιβλιοθήκες: 1) του Πανεπιστημίου Harvard (Η. N.: 010301697). 2) του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Dumbarton Oaks στην Ουάσινγκτον (Zournals DF503.V972 v.41). 3) της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (cote: 16707(41)). 4) του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Verbund- ID- Nr.: AC06391812). 5) του Πανεπιστημίου Illinois-Urbana Champaign (C.N. 949.5005.BYZSUP.v.41). 6) του Πανεπιστημίου Notre Dame στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. (S.N. 002352168).7) του Πανεπιστημίου του Chicago (QA14.B9 C432 2006). 8) Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας(Verbund Id. n. 1229658-C.41 Han.). 9) του Πανεπιστημίου Michigan (I.N. 9607856198). 10) του Πανεπιστημίου Cambridge (Cl. 523:1.c.11.41). 11) του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (Barcode: 0000319889).12) του Τμήματος Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (Αρ. Βε. : 444378).ν) Bavarian State Library (Sign.: 2007.61802). 13) του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Sign.: 1210/FK 56000 M 426.006). 14) του Πανεπιστημίου της Βόννης (Sign.: SL-200512). 15) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ.Α. 510).

16) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) (QA 32C4322006).

17) Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα (Β. Ν.: 000240827).

18) του Lund University της Σουηδίας (C.N. 08/3818).

19) του Collège de France στο Παρίσι ( Biblioth. Byzantine, cote: SER. BY. K41).

20) του Ruprecht-Karls University της Χαϊδελβέργης (Sign. 2008C2904).

21) του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ (Α.Ε. 0150073738, QA32.C44 2006).

22) του Πανεπιστημίου Cincinnati των Η.Π.Α. (C.N. QA14.B9C32 2006).

23) του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Τ.Α. 091.09/ΧΑΛ).

24) του Πανεπιστημίου Princeton των Η.Π.Α. (C. N. QA14.B9C432 2006).

Γι΄ αυτό το ΕΡΓΟ-ΠΗΓΗ έχω δεχθεί συγχαρητήριες επιστολές στις οποίες εξαίρεται η συμβολή μου στην επιστήμη των Μαθηματικών, από Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ακαδημαϊκούς, καθώς και από Πρυτάνεις και από Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

6) Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2009. Το βιβλίο αυτό, το οποίο χαρακτηρίστηκε διεθνώς ΕΡΓΟ- ΠΗΓΗ για την Εκπαίδευση και την Ιστορία των Μαθηματικών, μόλις εκδόθηκε ψηφιοποιήθηκε από τη ψηφιακή βιβλιοθήκη ΑΝΕΜΗ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και μπορεί κανείς να το διαβάσει ολόκληρο στην ιστοσελίδα www.anemi.lib.uoc.gr. Ευρίσκεται επίσης ψηφιοποιημένο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

7) Κωνικές Τομές: Εισαγωγή, Θεωρία-4ος Ορισμός, Εφαρμογές για τη Διδασκαλία, εκδ. Μαρία Χάλκου, Αθήνα 2010. Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Ιωάννης Αραχωβίτης- Μέλος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ. Ευρίσκεται δε ψηφιοποιημένο στη βιβλιοθήκη ΑΝΕΜΗ του Πανεπιστημίου της Κρήτης, και μπορεί κανείς να το διαβάσει ολόκληρο στην ιστοσελίδα www.anemi.lib.uoc.gr. Ευρίσκεται επίσης ψηφιοποιημένο στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

ΙΙI) Eίμαι Συγγραφέας (σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της συγγραφικής ομάδας των μαθηματικών του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ) των ΨΗΦΙΑΚΩΝ βιβλίων:

1) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β Λυκείου, τεύχος Β, ISBN 960-541-024-9

2) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Β Λυκείου, τεύχος Γ, ISBN 960-541-039-7

3) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Α Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8

4) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Β Θετικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-081-8

5) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Α Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-050-8

6) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Β Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ΙSΒΝ 960-541-082-6

7) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Α Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-050-8

8) Αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά Γ Λυκείου, τεύχος Β Γενικής Παιδείας, ΙSΒΝ 960-541-083-4.

Στη διδακτορική μου διατριβή ανέλαβα τη μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου του Βιενναίου Ελληνικού φιλολογικού κώδικα 65, ενός χειρογράφου το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας, ύστερα από κοινή πρόταση Καθηγητών του Πανεπιστημίου των Αθηνών και του Βερολίνου. Μέσα από αυτό το μοναδικό ογκώδες και πυκνογραμμένο Βυζαντινό χειρόγραφο Μαθηματικών του 15ου αιώνα, που η ίδια αποκρυπτογράφησα, άντλησα και κατέγραψα πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα Μαθηματικά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό το έργο-πηγή περιγράφω και σχολιάζω όλες τις θεματικές ενότητες του Βυζαντινού χειρογράφου, παρουσιάζω τις τότε μεθόδους διδασκαλίας, και ερευνώ την προέλευσή τους από την αρχαιότητα καθώς και την εξέλιξή τους έως σήμερα. Η πραγματοποιηθείσα από εμένα σύγκριση των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων του χειρογράφου με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα στη διδασκαλία παρομοίων θεμάτων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός των άλλων, βοηθά όπως είναι αναμενόμενο και στην εκτίμηση της διαχρονικότητας των διδακτικών μαθηματικών μεθόδων. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή τη διατριβή είναι μοναδικά και χρήσιμα για κάθε μελετητή της ιστορίας των Μαθηματικών και όχι μόνο, αφού αφορούν και σε συγκεκριμένα προβλήματα του εμπορίου, των συναλλαγών, της αργυροχρυσοχοίας, και άλλων τομέων της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών.Από τη γενική παρουσίαση των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης έγινε φανερό, ότι ο μαθηματικός σχολιασμός των προβλημάτων του χειρογράφου άνοιξε πολλά θέματα για περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τις επιστημονικές γνώσεις και τις διδακτικές μεθόδους των Βυζαντινών μαθηματικών. Είναι ευνόητο δε, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να μελετηθούν και να αξιολογηθούν όλα αυτά στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής. Γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζω τις έρευνές μου ελπίζοντας ότι συμβάλλω κατά το δυνατόν ουσιαστικά προς την ορθή κατεύθυνση για την αντικειμενική αποτίμηση της προσφοράς των Βυζαντινών μαθηματικών στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης.